شعر در مورد اسم آرش

دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 13:39

شعر در مورد اسم آرش

شعر در مورد اسم آرش,شعر با اسم آرش,شعر با کلمه آرش,شعر با نام آرش,شعر درمورد اسم آرش,شعری در مورد اسم آرش,شعری با اسم آرش,شعری با کلمه آرش,شعری با نام آرش,شعری درمورد اسم آرش

شعر در مورد اسم آرش

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم آرش برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

برف می بارید…، در کنار شعله آتش

قصه می گوید برای بچه های عمو نوروز

گفته بودم زندگی زیباست!

زندگی آتشگهی دیرینه پا برجاست

گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست

ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست

کودکانم!… داستان ما ز آرش بود

او به جان! خدمتگزار باغ آتش بود

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعر در مورد اسم آرش

روزگاری بود

روزگار تلخ و تاری بود

بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره

دشمنان بر جان ما چیره

شهر سیلی خورده هذیان داشت

بر زبان بس داستانهای پریشان داشت

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر با اسم آرش

ترس بود و بالهای مرگ

سنگر آزادگان خاموش

خیمه گاه دشمنان پر جوش

دشمنان بگذشته از سر حد و از بارو

هیچ کس دستی به سوی کس نمی آورد

هیچ کس در روی دیگر کس نمی خندید

آسمان اشک ها پر بار…

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شعر با کلمه آرش

مرزها را پرواز تیری می دهد سامان

گر به نزدیکی فرود اید

خانه هامان تنگ !

آرزومان کور !

ور بپرد دور

تا کجا ؟ تا چند ؟….

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

شعر با نام آرش

آه کو بازوی پولادین و کو سر پنجه ایمان ؟

… منم آ…رش…

چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن

منم آرش سپاهی مردی آزاده

به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را

اینک آماده

مجوییدم نسب…

فرزند رنج وکار…

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

شعر درمورد اسم آرش

گریزان چون شهاب از شب

دلم را در میان دست می گیرم

و می افشارمش در چنگ

دل خلقی است در مشتم

امید مردمی خاموش هم پشتم

کمان کهکشان در دست

کمانداری کمانگیرم

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

شعری در مورد اسم آرش

شهاب تیز رو تیرم

درود ای واپسین صبح ای سحر بدرود…

که با آرش ترا این آخرین دیدار خواهد بود

به صبح راستین سوگند!

به پنهان آفتاب مهربار پاک بین سوگند

که آرش جان خود در تیر خواهد کرد…

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

شعری با اسم آرش

زمین می داند این را آسمان ها نیز

نه ترسی در سرم نه در دلم باک است…

درنگ آورد و یک دم شد به لب خاموش

نظر افکند آرش سوی شهر آرام

کودکان بر بام

دختران بنشسته بر روزن

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعری با کلمه آرش

مادران غمگین کنار در

سرود بی کلامی با غمی جانکاه

کدامین نغمه می ریزد

کدام آهنگ ایا می تواند ساخت….

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

شعری با نام آرش

… آری آری جان خود در تیر کرد آرش

کار صد ها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش

تیر آرش را سوارانی که می راندند بر جیحون

به دیگر نیمروزی از پی آن روز

نشسته بر تناور ساق گردویی فرو دیدند

و آنجا را از آن پس

مرز ایرانشهر وتوران باز نامیدند….

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعری درمورد اسم آرش

«رهگذرهایی که شب در راه می‌مانند؛

نامِ آرش را پیاپی در دل کُهسار می‌خوانند،

و نیازِ خویش می‌خوانند.

با دهان سنگ‌های کوه،

آرش می‌دهد پاسخ؛

می‌کندشان از فراز و از نشیب جاده‌ها آگاه،

می‌دهد امید.

می‌نماید راه…»

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

شعر در مورد اسم آرش

چو “آرش ” که بردی به فرسنگ تیر

چو  پیروزگر “قارن” شیر گیر 

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعر با اسم آرش

از آن زخم  آن پهلو آتشی

که سامیش گرز است و ، تیر، آرشی

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

شعر با کلمه آرش

چو آرش که بردی به فرسنگ تیر

چو پیروزگر قارن شیرگیر

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعر با نام آرش

بزرگان که از تخم آرش بدند

سبکبار و جنگی و چابک بدند

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شعر درمورد اسم آرش

از آن زخم آن پهلو آتشی

که سامیش گرزست و تیر آرشی

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعری در مورد اسم آرش

دو فرزند او هم گرفتار شد

برو تخمهٔ آرشی خوار شد

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

شعری با اسم آرش

جوان بی‌هنر سخت ناخوش بود

اگر چند فرزند آرش بود

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعری با کلمه آرش

من از تخمهٔ نامور آرشم

چو جنگ آورم آتش سرکشم

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شعری با نام آرش

که بد شاه هنگام آرش بگوی

سرآید مگر بر من این گفت وگوی

بدو گفت بهرام کان گاه شاه

منوچهر بد با کلاه و سپاه

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعری درمورد اسم آرش

به مردی ز چنگ زمانه نجست

چو آرش که بردی به فرسنگ تیر

چو پیروزگر قارن شیرگیر

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

شعر در مورد اسم آرش

جوان بی‌هنر سخت ناخوش بود

اگر چند فرزند آرش بود.

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر با اسم آرش

من از تخمهٔ نامور آرشم

چو جنگ آورم آتش سرکشم

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

شعر با کلمه آرش

منوچهر آرش نگهبانشان

گه نام جستن ، سپهدارشان

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر با نام آرش

چو میلاد  و چون آرش  مرزبان

چو پیروز اسپ افکن از گرزبان

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعر درمورد اسم آرش

بزرگان که از تخم آرش بدند

دلیر و سبکسار و سرکش بدند

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

شعری در مورد اسم آرش

از آن خوانند آرش را کمانگیر

که از” رویان” به “مرو “انداخت یک تیر

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

شعری با اسم آرش

 منوچهر آرش نگهدارشان

گه نام جستن سپهدارشان

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعری با کلمه آرش

 سرم از راه شد، به راه آرش

دست من گیر و در پناه آرش

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

شعری با نام آرش

 درع رستم به سنبل آراید

تیر آرش ز عبهر اندازد

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعری درمورد اسم آرش

 برون آرش از خجلت رو سیاهی

الهی، الهی، الهی، الهی

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

شعر در مورد اسم آرش

 گویند که بود تیر آرش

چون نیزه عادیان سنان کش

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر با اسم آرش

 برون آرش از دعوی همسری

کزین پایه دارا کند سروری

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

شعر با کلمه آرش

 رخت ازان دایره بیرون آرش

نطق ازین قافیه موزون دارش

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر با نام آرش

 می گشاید از نظر تیر بلا

می کند آنچه که آرش کرده است

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعر درمورد اسم آرش

 آرش اگر بدیدی تیر و کمانت را

نشناختی ز بیم تو ترکش ز دوکدان

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعری در مورد اسم آرش

 خرد از دام تو بگریخته، باز آرش

هنر از نزد تو برخاسته، بنشانش

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعری با اسم آرش

 نخستین چو کاووس باآفرین

کی آرش دوم و دگر کی پشین

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعری با کلمه آرش

 به خان کی آرش همان نیز هست

ز هر سو بیآرای و بپساو دست

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعری با نام آرش

 بزرگان که از تخم آرش بدند

دلیر و سبکسار و سرکش بدند

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعری درمورد اسم آرش

 جوان بی هنر سخت ناخوش بود

اگر چند فرزند آرش بود

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعر در مورد اسم آرش

 ندانی که آرش ورا بنده بود

بفرمان و رایش سرافکنده بود

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر با اسم آرش

 چو آرش که بردی به فرسنگ تیر

چو پیروزگر قارن شیرگیر

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر با کلمه آرش

 تاج گهر آرش کز یک گهر تاجش هفت اختر

گردون زاد انوار همه عالم

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر با نام آرش

 حیدر آتش سنان آمد به رزم

رستم آرش کمان آمد به رزم

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر درمورد اسم آرش

 هر خدنگی که غمزه اش بگشود

نسبتش دل بتیر آرش کرد

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعری در مورد اسم آرش

 سعدیا گر به جان خطاب کند

ترک جان گوی و دل به دست آرش

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعری با اسم آرش

 چو مر بنده ای را همی پروری

به هیبت بر آرش کز او برخوری

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعری با کلمه آرش

 چه کنی در جهان بیم آرش

زانکه بی پرسش است بیمارش

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعری با نام آرش

 دل من چون شنود گفتارش

سیلی من ز دور گفت آرش

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعری درمورد اسم آرش

 ببخشا و از چاه حرمان بر آرش

به بازار محشر، مکن شرمسارش

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر در مورد اسم آرش

 گفت آن یک من کمانکش آمدم

گفت این در تیر آرش آمدم

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر با اسم آرش

 ولیکن همچو او مجهل مشوهان

تو تسلیم و رضا آرش بفرمان

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر با کلمه آرش

 شتابان تر به راه از تیر آرش

دو چشم از کین دل کرده چو آتش

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر با نام آرش

 ازان خوانند آرش را کمانگیر

که از ساری به مرو انداخت یک تیر

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعر درمورد اسم آرش

 ترا زیبد نه آرش را سواری

که صد فرسنگ بگذشتی ز ساری

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعری در مورد اسم آرش

 ز رخ بر هر دلی بارنده آتش

چنان کز نوک غمزه تیر آرش

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعری با اسم آرش

 گیسو کمند رستم و ابرو حسام سام

مژگان خدنگ آرش و قد رمح قارنا

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعری با کلمه آرش

 تیر را دانی که باید در کمان آرد کمین

قارن آرش کمان گودرز گرشاسب مجن

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعری با نام آرش

 چو او به نیزه زند دست روح قارن و مویه

چو او به تیر بردشست جان آرش و شیون

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعری درمورد اسم آرش

 بود آرش ترکمان چون او اگر مانند او

مرگ یکسو و نهان در پیش ترکان داشتی

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر در مورد اسم آرش

 یا فکند آرش کمانی تیری از آمل به مرو

کز طرف فرخنده جشنی تیرگان آراستند

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر با اسم آرش

 این حکایت گر نشد آنجا تمام

چارمین جلدست آرش در نظام

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر با کلمه آرش

 ور نداری بو در آرش در سخن

از حدیث نو بدان راز کهن

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر با نام آرش

 همچنین هر جزو عالم می شمر

اول و آخر در آرش در نظر

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر درمورد اسم آرش

 صبر و پرهیز این مرض را دان زیان

هرچه خواهد دل در آرش در میان

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعری در مورد اسم آرش

 به روز سرد یکی پوستین بد اندر جو

به عور گفتم درجه به جو برون آرش

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعری با اسم آرش

 نزدیک من آرش از ره دور

چندانکه نظر کنم در آن نور

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعری با کلمه آرش

 سلاح سخن بست و ترکش گشاد

ز جعبه کمان تیر آرش گشاد

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعری با نام آرش

 گر با تو خصم آرش بود هم جفت او آتش بود

صحنات کمتر خوش بود، با صحن حلوا داشته

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعری درمورد اسم آرش

 چون لاله نمایند ز تیغ تو کفن سرخ

چون سبزه گر از خاک دمد آرش و نیرم

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر با اسم آرش

 چو او به نیزه زند دست روح قارن و مویه

چو او به تیر بردشست جان آرش و شیون

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر با کلمه آرش

 آرش فکار از تیر او گرشاسب از شمشیر او

در حیطه تسخیر او هفت و شش و چار آمده

شعر در مورد اسم آرش

شعر در مورد انسان

یکشنبه 26 آذر 1396 ساعت 01:26

شعر در مورد انسان

شعر در مورد انسانیت،شعر در مورد انسانیت از مولانا،شعر در مورد انسانیت،شعر در مورد مرگ انسانیت،شعر کوتاه در مورد انسانیت،شعر نو در مورد انسانیت،زیباترین شعر در مورد انسانیت،شعری در مورد انسانیت،شعری زیبا در مورد انسانیت،شعری در مورد مرگ انسانیت،شعر در مورد انسان،شعر در مورد انسان جاهل،شعر در مورد انسان بی ادب،شعر در مورد انسان فضول،شعر در مورد انساندوستی،شعر در مورد انسان بودن،شعر در مورد انسان نادان،شعر در مورد انسان خوب،شعر درباره انسانیت،شعر هایی در مورد انسانیت،شعر در مورد انسان دوستی،شعری در مورد انسان بودن،شعر درباره انسان بودن،شعری درباره انسان بودن،شعر زیبا در مورد انسان بودن،شعری در مورد انسان نادان،شعر درباره انسان نادان،شعر در مورد انسان های نادان،شعری درباره انسان نادان،شعر در مورد انسان های خوب،شعر درباره انسان خوب،شعری در مورد انسان خوب،شعر انسانیت،شعر درباره انسانیت،شعر مرگ انسانیت،شعر در مورد انسانیت،شعر در وصف انسانیت،شعر راجع به انسانیت،شعر انسانیت مولانا،شعر به انسانیت،شعر در باب انسانیت،شعر از انسانیت،شعر انسانم آرزوست،شعر انسانم آرزوست از کیست،معنی شعر انسانم آرزوست،تفسیر شعر انسانم آرزوست،تحلیل شعر انسانم آرزوست،متن شعر انسانم آرزوست عصار،متن کامل شعر انسانم آرزوست،شاعر شعر انسانم آرزوست،ادامه شعر انسانم آرزوست،معنی شعر انسانم آرزوست از مولوی،شعر انسانیت مرده بود،شعر انسان نادان،شعر درباره انسان نادان،شعر در وصف انسان نادان،شعر درمورد انسان نادان,شعر درباره انسانیت,شعر زیبا درباره ی انسانیت,شعری درباره انسانیت,شعر درباره انسانیت,شعر درباره ی انسانیت,شعر زیبا درباره انسانیت,شعر درباره مرگ انسانیت,شعری زیبا درباره انسانیت,شعری درباره ی انسانیت,شعر در مورد انسانیت از مولانا,شعر درباره انسان,شعر درباره انسان بودن,شعر درباره انسان نادان,شعر درباره انسان خوب,شعر درباره انسان دوستی,شعر درباره انسان های بزرگ,شعری درباره انسان بودن,شعر در مورد انسان بودن,شعری در مورد انسان بودن,شعر زیبا در مورد انسان بودن,شعر درباره خاکی بودن انسان,شعر در مورد انسانیت,شعری در مورد انسانیت,شعری درباره انسانیت,شعر در مورد انسان نادان,شعری در مورد انسان نادان,شعری درباره انسان نادان,شعر در مورد انسان های نادان,شعر در مورد انسان خوب,شعر در مورد انسانهای خوب,شعری در مورد انسان خوب,شعر درباره ی انسان های خوب,شعر در مورد انسان دوستی,شعری در مورد انسان دوستی,شعر در مورد انسان های بزرگ,شعرهای درباره انسانیت,شعر نو درباره انسانیت

شعر در مورد انسان

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد انسان برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است

با ریشه چه می کنید؟

گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید

پرواز را علامت ممنوع می زنید

با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟

گیرم که می کشید

گیرم که می برید

گیرم که می زنید

با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

 از همان روزی که دست حضرت قابیل ,

گشت آلوده به خون حضرت هابیل …

از همان روزی که فرزندان آدم,

زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید…

آدمیت مرده بود… گرچه آدم زنده بود .

از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند …

وز همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند…

آدمیت مرده بود… گرچه آدم زنده بود .

بعد ها این جهان هی پر از آدم شد

و ای چرخه گشت و گشت و گشت …

ای دریغــــــــــــ آدمیــــــــــــــــت بر نگشت !!!

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد انسانیت

فرزندم! تو می‌توانی هرگونه “بودن” را که بخواهی باشی، انتخاب کنی.

اما آزادی انتخاب تو در چارچوب حدود انسان بودن محصور است.

با هر انتخابی باید انسان بودن نیز همراه باشد و گرنه دیگر از آزادی و انتخاب سخن گفتن بی‌معنی است،

که این کلمات ویژه خداست و انسان، و دیگر هیچ‌کس، هیچ‌چیز

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر در مورد انسانیت از مولانا

انسان یعنی چه؟ انسان موجودی است که آگاهی دارد (به خود و جهان)، و می‌آفریند (خود را و جهان را)،

و تعصب می‌ورزد، و می‌پرستد، و انتظار می‌کشد، و همیشه جویای مطلق است،

جویای مطلق. این خیلی معنی دارد.

رفاه، خوشبختی، موفقیت‌های روزمره زندگی و خیلی چیزهای دیگر به آن صدمه می‌زند.

اگر این صفات را جزء ذات آدمی بدانیم، چه وحشتناک است که می‌بینیم در این زندگی مصرفی

و این تمدن رقابت و حرص و برخورداری، همه دارد پایمال می‌شود.

انسان در زیر بار سنگین موفقیت‌هایش دارد مسخ می‌شود.

علم امروز انسان را دارد به یک حیوان قدرت‌مند بدل می‌کند.

تو، هر چه می‌خواهی باشی، باش، اما… آدم باش…”

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر در مورد انسانیت

مگر نمی‌دانی بزرگ‌ترین دشمن آدمی فهم اوست؟

پس، تا می‌توانی خر باش،

تا خوش باشی!!…”

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر در مورد مرگ انسانیت

آدم‌هایی که هیچ‌وقت احتیاج به تنهایی ندارند،

آدم‌های کم‌مایه‌ای هستند

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر کوتاه در مورد انسانیت

هر انسان، کتابی است،

چشم به راه خواننده‌اش

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر نو در مورد انسانیت

این موجود انسانی چه شگفت مخلوقی است!

گاهی در پستی چنان می شود که هیچ جانور کثیفی به او نمی‌رسد،

و گاه در عظمت تا آنجا اوج می‌گیرد که در خیال نیز نمی‌گنجد

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

زیباترین شعر در مورد انسانیت

هر موجودی در طبیعت “آن‌چنان است که باید باشد”، و تنها انسان است که،

هرگز آن‌چنان که باید باشد، نیست.

آدمی هرچه روح می‌گیرد، و هرچه از آن که “هست” فاصله می‌یابد،

از آن‌که “باید باشد” نیز دورتر می‌شود، و این است که هرکه متعالی‌تر است،

از وحشت ابتذال هراسناک‌تر است،

و از بودن خویش ناخوشنودتر، و این است فرق میان انسان و حیوان

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعری در مورد انسانیت

انسان، برخلاف معنی اصطلاحی آن در علم، که بر هر بی‌شاخ و دمی که پیشانی و کف دست‌اش مو نداشته باشد

و راست راست راه برود اطلاق می‌گردد، به بشری گفته می‌شود

که “آگاهی” در او “اراده‌ای” پدید آورده است، که به وی “آزادی” می‌بخشد،

و آزادی یعنی امکان سرپیچی از جبر حاکم و گریز از زنجیر علیت،

که جهان را و جان را می‌آفریند، و به حرکت در می‌آورد،

و به نظم می‌کشد، و اراده می‌کند

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعری زیبا در مورد انسانیت

با همه چیز درآمیز، و با هیچ چیز آمیخته مشو!

که در انزوا پاک ماندن، نه دشوار است، و نه با ارزش

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعری در مورد مرگ انسانیت

در این بحث، سخن از ارزش انسانی است، یعنی آنچه که در انسان ملاک ارزش و تعیین ارزش چیست؟

در یک کلمه: “اراده”! فقط و فقط. تفکر هم نیست، خلاقیت هم نیست، چه، این دو، ‌بی‌ “اراده”، کار یک ماشین حساب پیچیده است،

کار یک کارخانه است

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعری در مورد انسان نادان

مقصود از انسان، نه آن نوع حیوان ناطقی است که علوم طبیعی و بیولوژی از آن سخن می‌گویند،

بلکه مقصود آن خودآگاهی، آگاهی، و اراده‌ی آزادی است که:

تصمیم می‌گیرد، انتخاب می‌کند. انسان همواره در انتخاب کردن است

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر در مورد انسان بودن

خوشبینی انسان در تاریخ زاییده

جهلش نسبت به خویش است

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر در وصف انسانیت

برای انسان

چه دردی کشنده‌تر از «بی خبری» است

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعری در مورد انسان بودن

تو نیکی می کــن و در دجلــه انـداز

کــه ایــزد در بیــابــانت دهــد بـاز

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر در مورد انسان

خیــر کـــن بــا خـلق، بهـر ایزدت

یــا بـــرایِ راحــتجــان خـودت

 تــا هـمــاره دوســت بینی در نظــر

در دلت نـایــد ز کین نـاخوش صور

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر در مورد انسان جاهل

اهمیت وفاداری به عهد و پیمان

چون درخت است آدمی و بیخ، عهد

بیـخ را تیــمــار می بایـــد بـه جهد

عهـدفاسد، بیخِ پوســــــــیده بود

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر در مورد انسان بی ادب

هیچکس فکر نکرد که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست

و همه مردم شهر بانگ برداشته اند که چرا سیمان نیست!

و کسی فکر نکرد که چرا «ایمان» نیست!! 

و زمانی شده است که به غیر از «انسان» هیچ چیز ارزان نیست

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر در مورد انسان فضول

از همان روزی که دستِ حضرت قابیل

گشت آلوده به خون حضرتِ هابیل

از همان روزی که فرزندان آدم

زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید

آدمیت مُرد

گر چه آدم زنده بود …

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر زیبا درباره ی انسانیت

از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند

از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند

آدمیت مرده بود

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر در مورد انسان های نادان

قرن ما

روزگار مرگ انسانیت است

سینه ی دنیا ز خوبی ها تهی است

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر در وصف انسان نادان

در ازل‌ پرتو حُسنت‌ ز تجلّی‌ دم‌ زد

عشق‌ پیدا شد و آتش‌ به‌ همه‌ عالم‌ زد

جلوه‌ای‌ کرد رُخت‌، دید مَلَک‌ عشق‌ نداشت

عینِ آتش‌ شد از این‌ غیرت‌ و بر آدم‌ زد

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر مرگ انسانیت

غلام‌ همّت‌ آنم‌ که‌ زیر چرخ‌ کبود

ز هر چه‌ رنگ‌ تعلّق‌ پذیرد آزاد است‌

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر نو درباره انسانیت

تن‌ آدمی‌ شریفست‌ به‌ جان‌ آدمیّت

نه‌ همین‌ لباس‌ زیباست‌ نشان‌ آدمیّت‌

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر درمورد انسان نادان

اگر آدمی‌ به‌ چشم‌ است‌ و دهان‌ و گوش‌ و بینی

چه‌ میان‌ نقش‌ دیوار و میان‌ آدمیّت‌

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعری درباره انسان نادان

خور و خواب ‌و خشم‌ و شهوت‌، شَغَبست‌ و جهل‌ و ظلمت‌

حَیَوان‌ خبر ندارد ز جهان‌ آدمیّت‌

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

متن شعر انسانم آرزوست عصار

به‌ حقیقت‌ آدمی‌ باش‌ و گرنه‌ مرغ‌ باشد

که‌ همین‌ سخن‌ بگوید به‌ زبان‌ آدمیّت‌

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

متن کامل شعر انسانم آرزوست

مگر آدمی‌ نبودی‌ که‌ اسیرِ دیو ماندی

که‌ فرشته‌ ره‌ ندارد به‌ مکان‌ آدمیّت‌

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر در مورد انسان های خوب

اگر این‌ درنده‌ خوئی‌ زطبیعتت‌ بمیرد

همه‌ عمر زنده‌ باشی‌ به‌ روان‌ آدمیّت‌

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر در مورد انسانیت

رسد آدمی‌ به‌ جائی‌ که‌ به‌ جز خدا نبیند

بنگر که‌ تا چه‌ حدّست‌ مکان‌ آدمیّت‌

طیَران‌ مرغ‌ دیدی‌، تو ز پایبند شهوت

بدر آی‌ تا ببینی‌ طیران‌ آدمیّت‌

نه‌ بیان‌ فضل‌ کردم‌ که‌ نصیحت‌ تو گفتم‌

هم‌ از آدمی‌ شنیدیم‌ بیان‌ آدمیّت‌

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر انسانم آرزوست از کیست

 جام گیتی نمای ما انسان

حافظ جامع خدا انسان

صورت اسم اعظمش دانم

محرم راز کبریا انسان

گنج و گنجینه و طلسم به هم

می نماید عیان ترا انسان

هر چه در کاینات می خوانند

بندگانند و پادشا انسان

خانقاهی است شش جهت به مثل

صوفی صفه صفا انسان

موج و بحر و حباب و قطره و جو

همه باشند نزد ما انسان

این سرا، خانه خراب بود

گر نباشد در این سرا انسان

دردی درد دل که درمان است

می کند نوش دایما انسان

نعمت الله را اگر یابی

خوش ندا کن بگو که یا انسان

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر درباره انسان بودن

آخر ایشان همه انسان بود

گرچه انسان اول ایشان بود

معنیش اول به صورت آخر است

روح باطن جسم پاکش ظاهر است

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعری در مورد انسان خوب

یا بتوانی، ز خلق، ای یار عزیز!

دوری کن و در دامن عزلت آویز!

انسان مجازیند این نسناسان پرهیز!

ز انسان مجازی، پرهیز!

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعری درباره انسان بودن

 تو انسان بودی و انسان تو بودی

میان اولیا برهان تو بودی

تو انسان بودی و انسان رفیقت

محمد بود در عقبی شفیقت

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

معنی شعر انسانم آرزوست

 تو انسان بودی و انسانت میثاق

ولیکن در معانی گشته عاق

تو انسان بودی و انسان امیرت

امیرالمومنین بد دستگیرت

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

تفسیر شعر انسانم آرزوست

 تو ایشان را مدان انسان عاقل

که ایشانند مثل خر در آن گل

تو از ایشان مجو معنی قرآن

از ایشان گر روایت هست بر خوان

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر درباره انسانیت

 امیرالمومنین انسان کامل

به پیشش هر دو عالم یک منازل

تو منزلگاه شاه ما چه دانی

وگر دانی چرا مظهر نخوانی

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر در مورد انسانیت از مولانا

 صورت انسان دگر معنی آن دیگر است

صورت انسان مس و معنی انسان زرست

مس چه بود لحم و پوست زر چه بود عشق دوست

این مس اگر زر شود از دو جهان برترست

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

تحلیل شعر انسانم آرزوست

درو موجود شد پیدا و پنهان

نمودار دو عالم گشت انسان

ولی انسان کسی باشد در این دار

که او باشد ز حال خود خبر دار

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر زیبا درباره انسانیت

 دگر پرسی چرا انسان فنا شد ؟

چه فرمان یافت زین عالم کجا شد؟

بگویم با تو سری ای سخن دان

ازین عالم کجا خواهد شدن آن

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شاعر شعر انسانم آرزوست

 چو انسان رفت پاک از ملک عالم

مر او را گشت سلطانی مسلم

بقای خود مقرر در فنا دید

صفای باطن خو در صفا دید

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر زیبا در مورد انسان بودن

 چه بینم هست انسان مرد کامل

که شد در بحر الاالله واصل

شناس انسان کامل مصطفی را

بدانی مظهر نور خدا را

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر در مورد انسان دوستی

 در این دریا جواهر بیشمار است

ولی انسان ز جوهرهای یار است

در این اسرار چون گشتی تو محرم

روی چون قطره اندر بحر اعظم

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر در مورد انساندوستی

 چه دانستی تو ای انسان کامل

شوی در بحر الاالله واصل

کسی کو خویش را ایندم بدانست

خدای خویشتن را هم بدانست

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر درباره انسان بودن

 به آخر وصل انسان با خدا شد

چو قطره سوی بحرش آشنا شد

زمن پرسی طریق اولیا را

طریق صدر دار انبیا را

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

تحلیل شعر انسانم آرزوست

میرالمؤمنین سلطان عادل

امیرالمؤمنین انسان کامل

امیرالمؤمنین باب ولایت

امیرالمؤمنین ختم رسالت

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

متن کامل شعر انسانم آرزوست

 بوی انسان دادش از انسان خبر

پنجه عالمگیر را زد بر کمر

دست شه نادیده خنجر بر کشید

شرزه شیری را شکم از هم درید

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعری درباره انسان نادان

 جمال عالم و انسان عین اهل ادب

که هیچ عین ندیدست مثل او انسان

بروج قصر معالیش از آن رفیع ترست

که تیر وهم برون آید از کمان گمان

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعر انسان نادان

به است از دد انسان صاحب خرد

نه انسان که در مردم افتد چو دد

چو انسان نداند بجز خورد و خواب

کدامش فضیلت بود بر دواب؟

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شاعر شعر انسانم آرزوست

 عشقت از شیطان کند انسان واز انسان ملک

آدمی از پشم قالی سازد از نی بوریا

بر سر کویت چو عاشق پای دار دامن کشد

دست او اورا چنان باشد که موسی را عصا

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

ادامه شعر انسانم آرزوست

 دل به دلبر گر سپاری دلبری

دل بری کن تا بیابی دلبری

هر که ز انسانست از انسان خوانمش

آنچنان انسان بسی به از پری

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر در مورد انسانیت از مولانا

 ای دلبر هر دلبری ای برتر از هر برتری

ای برتر از هر برتری ای دلبر هر دلبری

انسان هر چشم تری ایمان هر روشن

دلی ایمان هر روشن دلی انسان هر چشم تری

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعر درباره خاکی بودن انسان

 تو بصحرا مثل قیس آواره ئی

خسته ئی وامانده ئی

بیچاره ئی علم اسما اعتبار آدم است

حکمت اشیا حصار آدم است

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر در مورد انسان های نادان

 گاو و خر را از غم و شادی عالم بهره نیست

خاص بهر آدم است، ار شادی و ار غم رسد

نسبت آدم درست آنگه شود با آدمی

کانچه بر آدم رسد آن بر بنی آدم رسد

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

شعرهای درباره انسانیت

 غرض از آدم درویشانند

ورکسی آدمیست ایشانند

نزد این قوم توانگر همت

پادشاهان همه درویشانند

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر در مورد انسانیت

 در آینه وجود آدم

دیدیم جمال اسم اعظم

معنی محمدی بدیدیم

در صورت نازنین آدم

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

شعر درباره انسانیت

 دیدیم که اوست غیر او نیست

ور هست، خیال اوست آنهم

آدم به وجود اوست موجود

عالم به جمال اوست خرم

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعر در مورد انسانیت

 آدم از بی بصری بندگی آدم کرد

گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد

یعنی از خوی غلامی ز سگان خوارتر است

من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

معنی شعر انسانم آرزوست از مولوی

 آن کریمی تو که در دیده انسانیت

صورت ذات تو باشد اگر انسان باشد

بانی کلک تو سودای تشبه دارد

ابر نیسان زپی آن گهرافشان باشد

شعر در مورد انسان

شعر در مورد اسم مائده

پنج‌شنبه 23 آذر 1396 ساعت 17:47

شعر در مورد اسم مائده

شعر در مورد اسم مائده,شعری در مورد اسم مائده,شعر درباره اسم مائده,شعر درمورد اسم مائده,شعر با اسم مائده,شعر برای اسم مائده,شعر با کلمه مائده,شعری با اسم مائده,شعر عاشقانه با اسم مائده,شعر اسم مائده,شعر درباره اسم مائده,شعر درمورد اسم مائده,شعری در مورد اسم مائده

شعر در مورد اسم مائده

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم مائده برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 تا هشت بهشت آمد یک مائده عدلت

شد مائده سالارت سالار همه عالم

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر در مورد اسم مائده

 نعمتی بهتر از آزادی نیست

بر چنین مائده کفران چکنم؟

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعری در مورد اسم مائده

 قحط کرم است روزی جان

از مائده سخات جویم

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر درباره اسم مائده

 سفره مائده پرداز همه است

تا همه سفره نشین سفرند

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر درمورد اسم مائده

 یارب به علی و طاعت او

کز مائده شفاعت او

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر با اسم مائده

 بهشتی صفت هر چه درخواستند

بران مائده خوان برآراستند

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر برای اسم مائده

 آنچه بر این مائده خرگهیست

کاسه آلوده و خوان تهیست

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر با کلمه مائده

 آتشین لاله دل صد ورقست

هر ورق مائده صد طبقست

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعری با اسم مائده

 جود بدر یوزه احسان او

لطف ازل مائده خوان او

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر عاشقانه با اسم مائده

 آب و نان ماست از یک مائده

دوده ی آدم کنفس واحده

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر اسم مائده

 بخل را مائده سخاوت او

معده آز پر کند ز طعام

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره اسم مائده

 روزه روزی درآمد خواجه بی روزی مباش

یاد می کن ربنا انزل علینا مائده

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر درمورد اسم مائده

 قناد نیست مائده آرای بزم عشق

لذت کمان مبر که زمخت است زاک ما

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعری در مورد اسم مائده

 جز داغ نیست مائده دستگاه عشق

آتش خورد کسی که شود میهمان ما

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر در مورد اسم مائده

 (بیدل) ز فضولی همه بی نعمت غیبیم

آب رخ این مائده ها سیر و عدس ریخت

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعری در مورد اسم مائده

 از مائده بی نمک حرص مپرسید

چیزیکه بجز غصه توان خورد محال است

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درباره اسم مائده

 زین مائده یک لقمه گوارا نتوان یافت

نعمت همه دندان زده رنج خلال است

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر درمورد اسم مائده

 کام همت اگر انباشته ذوق خفاست

شهر حاجت نمک مائده استغناست

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر با اسم مائده

 هر نعمتی که مائده حرص چیده است

انجام رغبتش همه اکراه می شود

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر برای اسم مائده

 زین مائده حضور حلاوت نصیب کیست

سیلی خوران بموج خطر دست شسته اند

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر با کلمه مائده

 یاران مزه عبرت زین مائده بردند

در نان و نمک ها قسمی بود که خوردند

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعری با اسم مائده

 ما را چه خیال است برین مائده سیری

چشمی نگشودیم بکشکول گدایش

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر عاشقانه با اسم مائده

 روح را سیر کن از مائده حکمت بیکی

نان جوین سیر شود اشکم

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر اسم مائده

 مائده جان چو نهی در میان

جان به میانجی نه و مهمان طلب

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر درباره اسم مائده

 بهر خواص تو را مائده خوش مذاق

ساختم از جان پاک بنگر و در ده صلا

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر درمورد اسم مائده

 مائده سالار صبح نزل سحرگه فکند

از پی جلاب خاص ریخت ز ژاله گلاب

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعری در مورد اسم مائده

 پروردگان مائده خاطر منند

گر خود به جمله جز پسر ذوالیزن نیند

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعری در مورد اسم مائده

 فقر است پیر مائده افکن که نفس را

بر آستان پیر ممکن درآورم

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر درباره اسم مائده

 کم خور خاقانیا مائده دهر از آنک نیست

ابا خوشگوار، هست ترش میزبان

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر درمورد اسم مائده

 شعله رای تو باد عاقله مهر و ماه

فضله خوان تو باد مائده انس و جان

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر با اسم مائده

 هر مائده ای که دست ساز فلک است

یا بی نمک است یا سراسر نمک است

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر برای اسم مائده

 چون سقف تو سایه نکند قاعده چیست

چون نان تو موری نخورد مائده چیست

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر با کلمه مائده

 گاهم چو روی مائده خود بغارتند

گاهم چو وزن بیهده خویش بشکنند

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعری با اسم مائده

 معده حرص که شد تافته از تف نیاز

جز سوی مائده جود تو مهمان نشود

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر عاشقانه با اسم مائده

 هم خوانچه کش صنعی هم مائده و خوانی

هم مخزن اسراری هم مطرح یغمایی

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر اسم مائده

 چون نصیبت زین همه یک مائده ست

گرد کردن این همه بی فائده ست

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر درباره اسم مائده

 نبود از مالش کسی را فایده

کم رسد برکس زخوانش مائده

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر درمورد اسم مائده

 بر مائده عیسی افزوده لبش حلوا

وز معجزه موسی زلفش شده ثعبانی

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعری در مورد اسم مائده

 خلق چو قوم کلیم مانده به تپه ظلام

او شده بر جانشان مائده خوشگوار

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر در مورد اسم مائده

 خوی بد است مائده حسن را نمک

زین جاست حرص دیدن آن تندخو مرا

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعری در مورد اسم مائده

 کدام شاه غنی کز نیاز ننهاده

نظر به مائده رزق او فقیر آسا

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر درباره اسم مائده

 خویش با خویش چرا شور کند در تلخی

پنج روزی که برین مائده مهمان همند

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر درمورد اسم مائده

 فوت افسرده دلی چند ز پس کوچه خریم

از پی مائده عشق به بازار شویم

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر با اسم مائده

 چو بر مائده دستها شد دراز

دهان بر خورش راه بگشاد باز

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر برای اسم مائده

 چو عطا دهد صله دعا چه زیان به مائده سخا

ز در شهنشه اگر صلا به گدای در به دری رسد

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر با کلمه مائده

 بر مائده خلد خورانم همه خونم

رشک مگسی کان ز سر خوان تو آید

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعری با اسم مائده

 کافیست همین بهره ام از مائده وصل

کز دور مگس ران سر خوان تو باشم

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر عاشقانه با اسم مائده

 مائده فیض چه جزو و چه کل

برده از او فیض چه خار و چه گل

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر اسم مائده

 عرش را قائمه این قاعده است

شرع را فایده زین مائده است

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر درباره اسم مائده

 بهر من غمزده هر شب و روز آمده

پاره دل مائده لخت جگر ماحضر

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر درمورد اسم مائده

 کنم از مائده معنویش مهمانی

از رقی گربسر خوان وجود آید باز

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعری در مورد اسم مائده

 باآنکه مغانرا همگی مائده شهدست

در دیر ، مگس بر لب مهمان ننشیند

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر در مورد اسم مائده

 تو چو بهشت در نهان، ما و دلی و سوزشی

دوزخی از کجا خورد مائده نعیم را

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعری در مورد اسم مائده

 نظر به پوش ز خوان طمع که مائده ایست

پر از گرسنه ربا طعمه های جوع فزا

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر درباره اسم مائده

 از ازل تا به ابد در دو جهان گرسنه ماند

هر که از مائده عشق طعامی نچشید

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر درمورد اسم مائده

 به قدر خواستنم نیست تاب سوختنم

به اسم عاشقم و اسم بی مسمائی

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر با اسم مائده

 شد اسم مظهر معنی کاردت ان اعرف

وز اسم یافت فراغت بصیرت عرفا

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر برای اسم مائده

 ازیرا اسم ها عین مسماست

ز عین اسم آدم عین بین شد

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر با کلمه مائده

 بر جان عزیزت آفرین باد

بر جسم شریفت اسم اعظم

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعری با اسم مائده

 انواع خطا گر چه خدا می بخشد

هر اسم عطیه ای جدا می بخشد

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر عاشقانه با اسم مائده

 در هر آنی حقیقت عالم را

یک اسم فنا یکی بقا می بخشد

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر اسم مائده

 سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی

چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر درباره اسم مائده

 با دعای شبخیزان ای شکردهان مستیز

در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر درمورد اسم مائده

 بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم

ملک آن توست و خاتم فرمای هر چه خواهی

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعری در مورد اسم مائده

 چون اسم تو در میان نباشد

گویی که به جسم در میانی

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر در مورد اسم مائده

 مبند آزار موری نقش در دل

که اسم اعظم خاتم همین است

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعری در مورد اسم مائده

 از عشق ظهور عشق درخواست

اظهار حروف اسم اعظم

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر درباره اسم مائده

 ای طالب اسم اعظم، این نام

خواهی که تو را شود مسلم؟

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر درمورد اسم مائده

 چون بند طلسم وا گشودی

بینی که تویی خود اسم اعظم

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر با اسم مائده

 دریاب، که اوست اسم اعظم

زو گشت عیان صفات و اسما

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر برای اسم مائده

 آنجا نه اسم باشد و نه رسم و نه خبر

توحید بی مشارکت آنجا شود عیان

شعر در مورد اسم مائده

عکس شب یلدا مبارکپ

چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 22:28

عکس شب یلدا

در این مطلب از سایت جسارت دانلود عکس شب یلدا مبارک عاشقانه با متن با کیفیت بالا برای پروفایل را برای شما عزیزان تهیه نموده ایم.امیدواریم که مورد عنایت شما عزیزان قرار گیرد

عکس شب یلدا،عکس شب یلدا با کیفیت بالا،عکس شب یلدا جدید،عکس شب یلدایی،عکس شب یلدا 1392،عکس شب یلدا بازیگران،عکس شب یلدا مبارک،عکس شب یلدای بازیگران،عکس شب یلدا عاشقانه،عکس شب یلدا با متن،عکسهای شب یلدا با کیفیت بالا،عکس سفره شب یلدا با کیفیت بالا،عکس نوشته شب یلدا با کیفیت بالا،عکس تبریک شب یلدا با کیفیت بالا،دانلود عکس شب یلدا با کیفیت بالا،عکس با کیفیت بالا از شب یلدا،عکس شب یلدا جدید 94،عکسهای شب یلدا جدید،عکس نوشته شب یلدا جدید،عکس تبریک شب یلدا جدید،جدیدترین عکس شب یلدا،جدیدترین عکس های شب یلدا،عکس های جدید برای شب یلدا،دانلود عکس شب یلدا جدید،عکس دسر شب یلدا جدید،عکس شب یلدایی عروس،عکسهای شب یلدایی،عکس شب یلدا،عکس شب یلدا بازیگران 94،عکس شب یلدا بازیگران ایرانی،عکس شب یلدا بازیگران93،عکس شب یلدا بازیگران ۹۴،عکسهای شب یلدا بازیگران،عکس های شب یلدای بازیگران،عکس بازیگران در شب یلدا،عکس بازیگران در شب یلدا 94،عکس شب یلدا مبارک باد،عکس های شب یلدا مبارک،عکس نوشته شب یلدا مبارک،عکس پیشاپیش شب یلدا مبارک،دانلود عکس شب یلدا مبارک،عکس از شب یلدا مبارک،عکس متحرک شب یلدا مبارک،عکس شب یلدا پیشا پیش مبارک،شب یلدا مبارک با عکس،عکس شب یلدای بازیگران 94،عکس شب یلدای بازیگران ایرانی،عکس شب یلدای بازیگران 93،عکسهای شب یلدای هنرمندان،عکسهای شب یلدا عاشقانه،عکس شب یلدای عاشقانه،عکس شب یلدا عاشق،عکس نوشته شب یلدا عاشقانه،دانلود عکس شب یلدا عاشقانه،عکس تبریک شب یلدا عاشقانه،عکس شب یلدا با متن عاشقانه،عکس عاشقانه از شب یلدا،عکس عاشقانه برای شب یلدا،عکس شب یلدا با متن زیبا،عکس شب یلدا همراه با متن،عکس با متن برای شب یلدا،متن تبریک شب یلدا با عکس،عکسهای شب یلدا با متن،عکسهای شب یلدا همراه با متن،عکس متناسب با شب یلدا،عکس با متن درباره شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

 شب یلدا ز راه آمـــــــــــد دوبـــــــــاره

بگیر ای دوست! از غمهـــــــا کناره

شب شادی وشـــور و مهربانی است

زمـــــــان همدلی و همزبانی است

عکس عاشقانه , عکس عاشقانه غمگین , عکس های عاشقانه لب دادن , عکس عاشقانه دختر و پسر , عکس عاشقانه دونفره

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا، شب شعر، شب حافظ شب شور

شب یلدا، شب سرد، شب طولانی اما بی‌درد

شب یلدا، شب خرمالو، هندونه و خیار سبز

شب یلدا، کوچیکا و بزرگترا زیر یک سقف

شب یلدا، شب فال، فال حافظ، فال حال

شب یلدا، شیشه‌ها بخار دارن کرسیا گرما دارن

شب یلدا، شب آجیل، شب فندق و بسته‌های دربسته و بادومای تلخ

شب یلدا، شب قصه‌های مادربزرگ و پدربزرگ

شب یلدا، شب انار دون‌کرده و گلپر و دلار سبز

شب یلدا، شده حالا تلویزیون و دی‌وی‌دی و ماهواره‌ها

شب یلدا، همه از هم سوا شدن

شب یلدا، به‌جای بابابزرگ و مادربزرگ

یه‌ور سفره کامل جا شده تلویزیون صفحه تخت

شب یلدا اگه بود، شب یلدای قدیم زیر کرسی

فال حافظ مجمع میوه و خنده و آجیل

یادش بخیر شب یلدا، اگه شد، منو بیدار نکنید

عکس تولد , عکس تولدت مبارک , عکس تولدم مبارک , عکس تبریک تولد , عکس تولدم نزدیکه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید

شب یلدا همیشه جاودانی است

زمستان را بهارزندگانی است

عکس کیک تولد , دانلود عکس کیک تولد , تزیین عکس کیک تولد , انواع عکس کیک تولد , عکس کیک تولد عاشقانه , عکس کیک تولد مردانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی

شب یلدا شب فر و کیان است

نشان ازسنت ایرانیان است

 دریا , عکس دریا , عکس دریاهای ایران و جهان , عکس دریاهای زیبا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا 1396

شب یلدا و وصف بی مثالش

خداوندا مخواه ،هرگز زوالش

عکس پروفایل , دانلود عکس پروفایل , عکس زیبا برای عکس پروفایل , عکس برای عکس پروفایل

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران

شب یلدا فراتر از همه شب

نبینم هیچ کس افتاده در تب

عکس طبیعت , منظره , عکس منظره , عکس طبیعت زیبای ایران , طبیعت جهان

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک

شب یلدا زحزن و غم مبراست

بساط شادمانی ها مهیاست

گل رز , دسته گل رز , عکس گل رز , گل رز قرمز سفید آبی سیاه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران

شب یلدا بیا روشن روان شو

به نزد شاعران همزبان شو

عکس ترسناک , عکس ترسناک واقعی , عکس ترسناک فانتزی , عکس وحشتناک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا عاشقانه

شب یلدا شب سال است ای دل

مرا در انجمن ، شعراست محمل

موتور , عکس موتور , عکس موتور سیکلت , دانلود عکس موتور , عکس موتور هندا و کراس

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن

شب یلدا بلند است و یگانه

نمی گیرد دلم هرگز بهانه

 عکس گرگ , دانلود عکس گرگ با متن , عکس گرگ وحشتناک زخمی , عکس گرگ برای پروفایل

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا کنار دوستان باش

برای ما گلی ازبوستان باش

 عکس بازیکنان پرسپولیس و همسرانشان , عکسهای بازیکنان پرسپولیس و همسرانشان , تصاویر بازیکنان پرسپولیس و همسرانشان , عکس بازیکنان پرسپولیس با همسرانشان

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس سفره شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا به آجیل و ترانه

بساط میوه ها در کنج خانه

 عکس رمانتیک , عکس رمانتیک دو نفره , عکس رمانتیک عاشقانه , عکس رمانتیک جدید , عکس رمانتیک با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا ، انار و هندوانه

غذا سبزی پلو، ماهی بهانه

 عکس قلب , عکس قلب شکسته , عکس قلب عاشقانه انسان , عکس قلب و گل فانتزی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا با کیفیت بالا

ﺩﻭ ﻗﺪﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮﻭﺩ

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓ ِ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺯ ﮐﻒ ِ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﻭﺩ

ﻫﺮﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﮕﯿﺨﺖ ﮔﻮﺍﺭﺍﯾﺶ ﺑﺎﺩ ……

ﺩﻝ ِ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻮﻗﯽ ﭘﯽ ِ ﯾﻠﺪﺍ ﺑﺮﻭﺩ؟

ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ !

ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ ﻛﻦ !

ﺗﺎ ﺑﺠﻨﺒﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ !!

ﻣﻬﺮ ﺩﻳﺪی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﭼﺸﻢ ﮔﺬﺷﺖ ….

ﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ !!

ﺑﺎﺯ ﻛﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻴﺪ !!

ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮﺍﺳﺖ …

ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ !!

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ؛

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ؛

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻏﻢ ﺍﺳﺖ؛

ﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻡ ﻭ

ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭ

ﭼﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ …

ﺯﻧﺪگی ﻣﻌﺮﻛﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺎﺳﺖ …

 ﺯﻧﺪگی ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ …

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺪﻫﺪ؛

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻫﺪ؛

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﺖ ﺑﺪﻫﺪ؛

ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺯ

ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ

ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ …

ﺯﻧﺪگی ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﯼ ﻣﺎﺳﺖ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ…

 عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با کیفیت بالا از شب یلدا

یلدا شب بلند غزلهای مشرقی ست

میلاد هر ترانـــه زیبـای مشرقی ست

آهسته می رسند به مقصد ستاره ها

مهتـــاب گاهواره رویای مشرقی ست

عکس محرم , عکس محرم hd , عکس محرم جدید , دانلود عکس محرم , عکس برای محرم

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید 96

شوم از شام یلدا تیره‌تر بی

درد دلم ز بودردا بتر بی

همه دردا رسن آخر بدرمون

درمان درد ما خود بی اثر بی

 عکس دختر , دانلود عکس دختر ایرانی , گالری عکس دختر بچه , تصاویر دختر زیبا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا جدید

شب یلدای غمم را سحری پیدا نیست

گریه‌های سحرم را اثری پیدا نیست

 عکس میوه , عکس میوه های خوشمزه , دانلود عکس میوه های تابستانی , عکس میوه جات عجیب , انواع عکس میوه بهار

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا جدید

با خود از بهر تسلی شب یلدای فراق

هرچه گفتم ز زبان تو غلط بود غلط

موش , عکس موش , زندگی موش , غذای موش , همه چیز در مورد موش

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا جدید

روزهای تیره بر شبها فزود

عمر من شد یک شب یلدای عشق

ای تهی از معرفت زحمت ببر

فیض داند قدر نعمتهای عشق

مدل مانتو دانشجویی , مدل مانتو دانشجویی جدید , مدل مانتو دانشجویی 97 , مدل مانتو دانشجویی خوش رنگ

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس شب یلدا

آبروی شمع را بیهوده نتوان ریختن

صد شب یلداست در هر گوشه ی زندان ما

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس های شب یلدا

صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی بو که برآید

بر در ارباب بی‌مروت دنیا

چند نشینی که خواجه کی به درآید

 تزیین سالاد,عکس تزیین سالاد,مدل تزیین سالاد

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های جدید برای شب یلدا

برآی ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد

که بگرفت این شب یلدا ملال از ماه و پروینم

 عکس آموزش انواع تزیین برنج با زعفران و زرشک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا جدید

شب محنت من ز امداد فکرت

درازی شبهای یلدا گرفته

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس دسر شب یلدا جدید

با طلعت رای گیتی افروزت

خورشید برآید از شب یلدا

 عکس آفت دهان , عکس آفت دهانی , عکس از آفت دهان , عکسهای آفت دهان , عکس بیماری آفت دهان

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی عروس

بس درازستی ای شب یلدا

لیک با زلف دوست کوتاهی

 عکس آهو , عکس آهوی زیبا , عکس آهو بره , عکس آهو و شیر , عکس آهو کارتونی , عکس آهو و گوزن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدایی

کرده خورشید صبح ملک تو

روز همه دشمنان شب یلدا

 عکس پروفایل خاص , عکس پروفایل خاص پسرانه , عکس پروفایل خاص دخترانه , عکس پروفایل خاص و تک , عکس پروفایل خاص پسرونه 2017

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

زلف تو شب دراز یلدا

رخسار تو مهر روز افزون

عکس آسمان , عکس آسمان برای پروفایل , عکس آسمان ابری , عکس آسمان در شب , عکس آسمان بارانی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران 96

هست در سالی شبی ایام را یلدا ولیک

کس نشان ندهد که ماهی را دو شب یلدا بود

 عکس گل , دانلود عکس گل , عکس گل زیبا , عکس گل برای پروفایل , عکس گل متحرک , عکس گل برای تسلیت

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران ایرانی

شب یلدا است هر تاری زمویت، وین عجب کاری

که من روزی نمی بینم، خود این شبهای یلدا را

عکس چشم , دانلود عکس چشم زیبا , عکس چشم عسلی , عکس چشم اشک آلود , عکس چشم گریان دختر پسر

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا بازیگران

روز پهلوی شب یلدا زند

خویش را امروز بر فردا زند

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا مبارک

اشک خود بر خویش میریزیم چو شمع

باشب یلدا در آویزیم چو شمع

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس از شب یلدا مبارک

چشم جانرا سرمه اش اعمی کند

روز روشن را شب یلدا کند

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس متحرک شب یلدا مبارک

کس نداند غم خسرو مگر آن کس که مباد

بی چراغی بود اندر شب یلدا مانده

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا پیشا پیش مبارک

بر رخ تو کآفت جان من است

از شب یلدا سپه آورده ای

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

شب یلدا مبارک با عکس

دور است کاروان سحر زینجا

شمعی بباید این شب یلدا را

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا با کیفیت بالا

گر آن کیخسرو ایران و تور است

چرا بیژن شد اندر چاه یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن

لبخند که می زنی

توی دلم انگار اناری ترک بر می دارد

با نگاه تو ناتمام می مانند تمام شعر های دنیا

می دانی!

همه ی این قصه ها

از شهرزاد چشم های تو شروع شد

و الا عاشق ها

عقل شان به این چیزها قد نمی دهد

حالا دیگر

تقصیر یلدای موهای توست

اگر این شب ها خوابشان نمی برد

آخر بهار را

به زمستان گره زده ای

راستی

یک امشب پشت پنجره بایست

بگذار حواس فردا پرت بشود

شاید به اندازه یک دقیقه

بیش تر خواب ببینمت

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدایی

در یلداهای بی نهایت هر روزمان

آنقدر به دنبال

آرزوهای گم شده ی خودمان گشتیم

که روزهایمان

به کوتاهی نگاهمان شد!

آرزویم ماندگاری یلدا

در نگاهت است؛

نه فقط در شب هایت

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک باد

در شب یلدای عشقت شب نشین باده ام

خسته از دلتنگی‌ات با جام ها جان داده ام

نیستی هر لحظه اما با منی در شعر من

با خیالت مست در آغوش غم افتاده ام

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدا مبارک

اما برای من

هر شب بی تو

یلداست

منی که

زیر حافظ چشمانت

یادت را

دانه دانه می کنم

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران ایرانی

یلدا، تو را دوست دارم، به اندازه همه ستاره هایى که در چشم هایت مى درخشند،

اى خواستنى ترینِ شب ها! طعم تو، به اندازه همه صبح هاى دل انگیز آفتابى بهار، شیرین است.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران 96

شب یلداست؛ شبى که در آن انار محبت دانه مى شود و سرخى عشق و عاطفه، نثار کاسه هاى لبریز از شوق ما؛ شبى که داغى نگاه هاى زیباى بزرگ ترها در چشمان کودکان اوج مى گیرد و بالا مى رود.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا بازیگران

عمرتون صد شب یلدا

دلتون قدر یه دنیا

توی این شبهای سرما

یادتون همیشه با ما

دل خوش باشه نصیبت

غم بمونه واسه فردا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدای هنرمندان

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت.
یلدایتان مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران 96

روی گل شما به سرخی انار

شب شما به شیرینی هندوانه

خندتون مانند پسته

و عمرتون به بلندی یلدا

شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا عاشقانه

یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى، سرمشق خوبى هایمان بوده اند
و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای عاشقانه

یلدا، تو که مى آیى، بزرگ ترهاى شاید فراموش شده،
دوباره به جوان ترهاى مهمان، به گرمى لبخند مى زنند.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا عاشق

امشب، میوه سربسته حرف هایمان را روبه روى هم مى گذاریم

تا طعم شیرین دوستى را به کام زمستانى روزگار بچشانیم.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا عاشقانه

تنها چند دقیقه ناقابل مى تواند از یک شب عادى، شب یلدا بسازد؛

ولى با هم بودن است که آن را نیک نام کرده و در تاریخ ماندگار شده است.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا عاشقانه

شب یلدا، «شب عاشقان بی دل» آکنده از عطر مهربانی، سرشار از ترنّم عشق و لبریز از تبسّمِ آینده باد!

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس عاشقانه برای شب یلدا

توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنند زودتر صبح بشه هم هستی ؟

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن زیبا

شیرینىِ در کنار هم بودن لبخندهاى امشب، هزار بار بهتر از اشکِ حسرت ریختن بر مزار جدایى هاى فرداست.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک باد

ما منتظر صبح شب یلدایی

دستی به دعا تا فرج فرداییم

شب یلدایتان مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا با کیفیت بالا

امشب جایی نری میخوام بشمرمت

جوجو یلدات مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا همراه با متن

محفل آریاییتان طلایی ، دلهایتان دریایی ، شادیهایتان یلدایی ، پیشاپیش مبارک باد این شب اهورایی

روی گل شما به سرخی انار

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس های شب یلدا

شب یلدا شب بزم و سرور است / شبی طولانی و غمها بدور است

شباهنگام تا وقت سحرگاه / بساط خنده و شادی چه جوراست

یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا عاشقانه

شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است

شب یلدا شب فر و کیان است / نشان از سنت ایرانیان است

یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی عروس

یلداست بگذاریم هر چه تاریکی هست هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست
شب یلدا مبارک!

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید

شب یلدا شد و میلاد خوش ایزد مهر / زایش نور از این ظلمت تاریک سپهر

شب یلدا شد و بر سفره دل باده عشق / رخ معشوقه و مدهوشی دلداه عشق

شب یلدایتان پرستاره و پر خاطره باد

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا 1396

باور به نور و روشنایی است ،

که شام تیره ،از دل شب یلدا

جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد

یلدایتان مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدا مبارک

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشیینیم و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها

یلدایتان رویایی

روزهایتان پر فروغ

شبهایتان ستاره باران!

میان دوستان افتاده ای تک / رخت هندونه ،زلفت عین پشمک!

برایت می زنم اینک پیامک / شب یلدای تو ای گل! مبارک!

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران

شب شما به شیرینی هندوانه

خندتون مثل پسته

و عمرتون به بلندی یلدا

شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن عاشقانه

بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این یعنی

بوسه گرم خداوند بر صورت زندگی وقتی همه چیز یخ می زند.

یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با متن برای شب یلدا

من امشب دارم می رم، فکر نکنم دیگه همدیگر رو ببینیم… منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدی هام منو ببخش…

از طرف پاییز – یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های جدید برای شب یلدا

ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد

نترس از شب یلدا بهار آمدنی است

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس شب یلدا

همهً شب های غم آبستن روز طرب است

یوسف روز ز چاه شب یلدا آید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا با کیفیت بالا

بیا ای دل کمی وارونه گردیم

برای هم بیا دیوونه گردیم

شب یلدا شده نزدیک ای دوست

برای هم بیا هندونه گردیم

شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس دسر شب یلدا جدید

عمرتون ۱۰۰ شب یلدا/دلتون قد یه دریا /توی این شب های سرما/یادتون همیشه با ما

شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا عزیزه هندوونه پ

اگر چه ترش و لیزه هندوونه پ

بهایش را چو پرسیدم ز یارو

بگفتا هیس جیزه هندوونه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا عاشقانه

شب یلدا کنار یار بودی

به او دلبسته و بیمار بودی

شپش هایش گرفتی از سر شب

تو ِ نادان مگر بیکار بودی؟

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با متن برای شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس سفره شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن زیبا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا همراه با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

متن تبریک شب یلدا با عکس

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک باد

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس بازیگران در شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با کیفیت بالا از شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

ّعکس نوشته شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس بازیگران در شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن زیبا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید 96

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس عاشقانه از شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

متن تبریک شب یلدا با عکس

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران 96

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران ایرانی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا همراه با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس پیشاپیش شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس بازیگران در شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدای بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس سفره شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا 1396

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس دسر شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی عروس

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدایی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران ایرانی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های جدید برای شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدای بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید 96

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس عاشقانه از شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا همراه با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس متناسب با شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا همراه با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس پیشاپیش شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس های شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس متناسب با شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با متن درباره شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با متن درباره شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس متناسب با شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس پیشاپیش شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدای بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با کیفیت بالا از شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

شعر در مورد هزاره

سه‌شنبه 14 آذر 1396 ساعت 16:02

شعر در مورد هزاره

شعر در مورد هزاره,شعر در مورد هزاره ها,شعر درباره هزاره ها,شعر درباره هزاره,شعر هزاره گی در مورد مادر,شعر درباره مردم هزاره,شعر هزارگی درباره هزاره,شعر درباره خالق هزاره,شعر هزاره گی در باره مادر,شعر هزاره گی,شعر هزاره گی عاشقانه,شعر هزاره گی درباره وطن,شعر هزاره گی درباره معلم,شعر هزاره گی درباره مادر,شعر هزاره گی مادر,شعر هزاره گی در مورد مادر,شعر هزاره گی روز معلم,شعر هزاره گی معلم,شعری هزاره گی,شعر هزارگی,شعر هزارگی عاشقانه,شعر هزارگی درباره نوروز,شعر هزارگی نوروز,شعری هزارگی,شعر هزارگی درباره سال نو,شعر هزارگی برای سال نو,شعر هزارگی در باره شهید,شعر هزارگی راجع به مادر,شعر های عاشقانه هزارگی,شعر هزاره کی,شعر هزاره کی,شعر هزاره دوم آهوی کوهی,شعر هزاره دوم آهوی کوهی شفیعی کدکنی,معنی شعر هزاره دوم آهوی کوهی,شعر هزاره ی دوم آهوی کوهی,تحلیل شعر هزاره دوم آهوی کوهی,متن شعر هزاره دوم آهوی کوهی,شعر هزاره گی,شعر عاشقی هزاره گی,شعر هزاره

شعر در مورد هزاره

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد هزاره برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ز صد هزاره هزاره یکی نماند به جای

که می نگشت گرفتار قید و بند و شکن

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد هزاره

گسیل کرد به میمند و اندخود سپاه

سوی هزاره گره از برای دفع فتن

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد هزاره ها

 گر ز کافر بود هزار سوار

چشم تو میر آن هزاره بود

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر درباره هزاره ها

 آنکه بدو صد هزاره بنده و بندی رسید

نایب مؤمن گماشت تا بت کافر شکست

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر درباره هزاره

 کجا پروای چون مو سوته دیری

چو مو بلبل به گلزارت هزاره

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر هزاره گی در مورد مادر

 چو کوت هزاره به ایران و روم

نبینند هرگز به آباد بوم

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر درباره مردم هزاره

 همان که شست ز خاط جواب نامه من

هزاره نامه ننوشته را جواب رساند

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر هزارگی درباره هزاره

 تابان چو مه زرین بر فرق مناره

نیلوفر و رویی چو گل باغ هزاره

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر درباره خالق هزاره

 هزاران قول خوب و راست باریک

ازو یابند چون تار هزاره

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر هزاره گی در باره مادر

 هزاره استر ستاره چشم و شبرنگ

که دوران بود با رفتارشان لنگ

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر هزاره گی

 شورنده صد هزار فتنه

حیرتگه صد هزار حیران

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر هزاره گی عاشقانه

 غارتگر صد هزار خانه

ویران کن صد هزار دکان

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر هزاره گی درباره وطن

 خاموش که صد هزار فرق است

از گفت زبان و نور فرقان

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر هزاره گی درباره معلم

 عبرت روزگار بسیارست

چشم عبرت، هزار بایستی

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر هزاره گی درباره مادر

 عاشق نه یکی، هزار جان داد

ناله نه یکی، هزار برخاست

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر هزاره گی مادر

 یک موی ترا هزار دام است

یک روی ترا هزار نام است

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر هزاره گی در مورد مادر

 آن را که صد هزار دل آرمیده بو

د در نوبت غم تو یکی از هزار نیست

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر هزاره گی روز معلم

 سوار می شد و یک شکل و صد هزار نظر

هم اولین نظرم شکل آن سوار بکشت

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر هزاره گی معلم

 هزار بار، ازان ترک خیره کش، فریاد

که همچو من نه یکی بلکه صد هزار بکشت

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعری هزاره گی

 هزار نامه اسلام پاره کرد خطیب

که باز نامه کفر هزار برهمن است

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر هزارگی

 هزار جور کشیدم ز غم که نتوان گفت

یکی اگر بتوانی از آن هزار، بگوی

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر هزارگی نوروز

 زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

راه هزار چاره گر از چار سو ببست

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعری هزارگی

 اگر هزار فغان کرده است بلبل مست

چو غنچه پرده بر اندازد از هزار چه غم

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر هزارگی درباره سال نو

 تویی آن بت که قبله گاه منی

ورچه باشد صنم هزار هزار

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر هزارگی برای سال نو

 یک دل دارم، هزار دلبر از پی

یک سر دارم، هزار سودا در او

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر هزارگی در باره شهید

 هزار سختی اگر بر من آید آسانست

که دوستی و ارادت هزار چندانست

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر هزارگی راجع به مادر

 به لطف اگر بخرامد هزار دل ببرد

به قهر اگر بستیزد هزار تن بکشد

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر های عاشقانه هزارگی

 خون هزار وامق خوردی به دلفریبی

دست از هزار عذرا بردی به دلستانی

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر هزاره کی

 من اگر هزار خدمت بکنم گناهکارم

تو هزار خون ناحق بکنی و بی گناهی

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر هزاره کی

 مرا هزار زبان فصیح بایستی

که شکر نعمت وی کردمی یکی ز هزار

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر هزاره دوم آهوی کوهی

 هزار سعدی اگر دایمش ثنا گوید

هزار چندان مستوجبست و مستأهل

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر هزاره دوم آهوی کوهی شفیعی کدکنی

 یک دل هزار زخم نمایان نداشته است

یک گل زمین هزار خیابان نداشته است

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

معنی شعر هزاره دوم آهوی کوهی

 جز روی او که در عرق شرم غوطه زد

یک برگ گل هزار نگهبان نداشته است

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر هزاره ی دوم آهوی کوهی

 با یاد توام هزار هنگامه

با نام توام هزار و یک کارست

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

تحلیل شعر هزاره دوم آهوی کوهی

 یکی هزار شد از قمریان رعونت سرو

الف چو نقطه بیابد یکی هزار شود

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

متن شعر هزاره دوم آهوی کوهی

 کسی که در جگرش هست خار خارگلی

غمش ز ناله بلبل یکی هزار شود

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر هزاره گی

 با صد هزار جلوه برون آمدی که من

با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر عاشقی هزاره گی

 گر افتد آن دو زلف چلیپا به چنگ من

چندین هزار سلسله در پا کنم تو را

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر هزاره

 خسته تیر نگاهش با هزار اصرار شو

بسته زلف سیاهش با هزار ابرام باش

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر در مورد هزاره

 من واله جمال تو با صد هزار چشم

من بنده خطاب تو با صد هزار گوش

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر در مورد هزاره ها

 جان با هزار شادی در راه او سپردم

سر با هزار منت در پای او نهادم

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر درباره هزاره ها

 هزار گونه جنون از چه کرد آن مجنون

هزار شید برآورد آن گزین شیدا

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر درباره هزاره

 تو جامه گرد کنی تا ز آب تر نشود

هزار غوطه تو را خوردنی ست در دریا

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر هزاره گی در مورد مادر

 به گوش جان بشنو از غریو مشتاقان

هزار غلغله در جو گنبد خضرا

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر درباره مردم هزاره

 هزار مشک همی خواهم و هزار شکم

که آب خضر لذیذست و من در استسقا

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر هزارگی درباره هزاره

 هزار شب تو برای هوای خود خفتی

یکی شبی چه شود از برای یار مخسب

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر درباره خالق هزاره

 هزار بارت گفتم خموش و سودت نیست

یکی بیار و عوض گیر صد هزار مخسب

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعر هزاره گی در باره مادر

 بگفت چیست شکایت هزار بار گشادم

ز بهر ماهی جان را هزار بار چه باشد

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر هزاره گی

 هزار جام به هر لحظه خرد درشکند

هزار جامه به یک دم بدوزد و بدرد

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر هزاره گی عاشقانه

 هزار چشم بگریاند و فروخندد

هزار کس بکشد زار زار و یک شمرد

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر هزاره گی درباره وطن

 سخن چو نیک نگویی هزار نیست یکی

سخن چو نیکو گویی یکی هزار بود

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر هزاره گی درباره معلم

 سیمرغ جان و مفخر تبریز شمس دین

بیند هزار روضه و یابد هزار پر

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر هزاره گی درباره مادر

 خوش از عدم همی پرد این صد هزار مرغ

از یک کمان همی جهد این صد هزار تیر

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر هزاره گی مادر

 هزار مست چو پروانه جانب آن شمع

نهاده جان به طبق بر که این بگیر و بیار

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر هزاره گی در مورد مادر

 شدست نور محمد هزار شاخ هزار

گرفته هر دو جهان از کنار تا به کنار

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر هزاره گی روز معلم

 نگر به پوست که دباغ در پلیدی ها

همی بمالد آن را هزار بار هزار

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر هزاره گی معلم

 هزار فاخته جویان ما که کو کوکو

هزار بلبل و طوطی به سوی ما طیار

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعری هزاره گی

 هزار شاخ برهنه قرین حله گل شد

هزار خار مغیلان رهیده گشت ز خاری

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر هزارگی

 نمک شود چو درافتد هزار تن به نمکدان

دوی نماند در تن چه مرغزی چه بخاری

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر هزارگی عاشقانه

 هزار گنج گدای چنین عجب کانی

هزار سیم نثار لطیف سیمایی

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر هزارگی درباره نوروز

 هزار جان بفزودی اگر دلی بردی

هزار مرهم دادی اگر تنی خستی

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر هزارگی نوروز

 زین آتش در هزار داغیم

وز داغ چو صد هزار باغیم

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعری هزارگی

 سجاده پرهیز چنان افشانم

کز هر تاری هزار زنار افتد

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر هزارگی درباره سال نو

 کی وعده وفا کنی تو امروز؟

کامروز ترا هزار فرداست

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر هزارگی برای سال نو

 گر در طلبت هزار باشند

غیرت نبرم، که بی نشانست

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر هزارگی در باره شهید

 چنانک دی ز جمالش هزار توبه شکست

اگر رسد عجب امروز هم زهی اقبال

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر هزارگی راجع به مادر

 هزار گل بنماید که خار مست شود

هزار خنده برآرد ز غم زهی اقبال

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر های عاشقانه هزارگی

 خرد که گرد برآورد از تک دریا

هزار سال دود درنیابد او گردم

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر هزاره کی

 هزار کزدم غم را کنون ببین کشته

هزار دور فرح بین میان ما بی جام

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر هزاره کی

 هزار پرده بسوزی به هر دمی زان سوز

هزار پایه برآری به همت و به قدم

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر هزاره دوم آهوی کوهی

 بر هر شاخی هزار میوه

در هر گل تر هزار گلشن

شعر در مورد هزاره

( تعداد کل: 9 )
   1       2    >>